Team workTämä on uuden kolmiosaisen artikkelisarjani ensimmäinen osa. Antoisia lukuhetkiä! Timo

 

Useampi kuin joka toinen vastaaja oli sitä mieltä, että suurin syy työpaikan ongelmiin on huono johtaminen.

Kauppalehti Option tutkimus 2009

 

Tulevaisuuden johtajien koulutuksessa tulisi panostaa huomattavasti enemmän luovan ajattelun, henkilöjohtamisen ja ihmissuhdetaitojen innovatiiviseen opetukseen.

Kilpinen (2009)

 

Tämä artikkeli on suunnattu erityisesti johtajille, esimiehille ja tiiminvetäjille. Lisäksi moni asiantuntija joutuu toisinaan tilanteisiin, jossa on suunniteltava ja koordinoitava myös muiden ajankäyttöä. Olet tehnyt työyhteisösi ajankäyttöön liittyviä huomioita, ja varmasti ideoinut ainakin mielessäsi yhteisen ajankäytön kehittämistä. Esimiehellä on ratkaiseva vastuu työyhteisön ajankäyttämisen kehittämisestä. Hyvä esimies ottaakin vastaan kehittämisehdotuksia. Tämä luku auttaa sinua tekemään ehdotuksia, aloitteita ja toimenpiteitä yhteisen ajankäytön parantamiseksi.

Toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälän (2008) mukaan arvostus ja ilo ovat kaksi tärkeintä tunnetilaa hyvinvoivissa työyhteisöissä. Työministeriön tutkimus vuodelta 2006 osoittaa, että kun esimies on oikeudenmukainen, johtaa joukkojaan järjestelmällisesti, ja työ on mielekästä, työntekijät ovat valmiita tekemään paljon töitä. Työpaikalla, jossa työtekijät ovat myönteisessä tunnetilassa, tehdään kovasti töitä.

Viime vuosien aikana on monissa organisaatioissa noudatettu muun muassa tiimi, laatu- ja arvojohtamisen periaatteita. Aikaisemmin johtaminen on nähty ihmisten ja asioiden johtamisena. Nykyaikana kolmantena keskeisenä elementtinä on aikajohtaminen. Aikajohtamisella tarkoitetaan henkilöstön ajankäytön järkevää suunnittelua, ohjaamista ja arviointia. Jokainen johtaja- ja esimiesasemassa oleva johtaa myös työntekijöiden ajankäyttöä. Seuraavassa esitetään ajatuksia henkilöstön aikajohtamisesta ja sovelletaan hyvän ajankäytön neljää R:ää eli Rytmiä, Rationaalisuutta, Rooliryhtiä ja Rentoutta.

Uuden ajan aikajohtamisessa yhdistyvät länsimainen tehokkuuskulttuuri ja etelämainen siestafilosofia. Suomessakin on nykyään joitakin järkeviä ja aikaansa edellä olevia organisaatioita, jotka näkevät että nykyisellä kiire- ja tehokkuuskulttuurin mukaisella johtamisella ei saavuteta parhaita tuloksia. Järkevissä työyhteisöissä tehdään järkeviä työaikoja järkevällä tahdilla. Ihmisillä on mahdollisuus palautumiseen niin työpäivän aikana kuin vapaa-ajalla. Ennakoin, että jo muutaman vuosikymmenen päästä useimpia organisaatioita johdetaan yhdistäen tehokkuuskulttuuria ja siestafilosofiaa. Tätä johtamista voidaan kutsua järkeväksi 2000-luvun aikajohtamiseksi.

Reaktor Innovations Oy:ssä työntekijä on ykkönen. Yhtiö on it-asiantuntijapalveluihin ja ohjelmistoratkaisuihin keskittynyt suomalainen ohjelmistoyritys. Yritys on valittu ensimmäisenä suomalaisyrityksenä Euroopan parhaaksi työpaikaksi. Reaktor palkittiin Great Place to Work -tutkimuksen keskisuurten ja pienten yritysten sarjan Euroopan voittajana Lontoossa toukokuussa 2008. Aiemmin kyseisenä vuonna Reaktor palkittiin Suomen parhaana työpaikkana (kuten monina myöhempinä vuosina). Sen saavuttamat tulokset Great Place to Work -tutkimuksessa olivat parhaat koskaan Suomessa mitatut.

Yritys on perustettu vuonna 2000. Reaktorin periaatteita ovat alusta lähtien olleet inhimilliset arvot ja ihmislähtöisyys. Yksilöllisyyttä kunnioitetaan eikä työntekijöitä pakoteta aikapaineeseen. Tämä tarkoittaa käytännössä joustavuutta ja normaalipituisia 7,5 tunnin työpäiviä. Operatiivinen johtaja Timo Lukumaa sanoo: ”Meillä ei ylitöitä tehdä.” Lukumaan mukaan jatkuvasti ylitöitä tekevät työntekijät ovat väsyneitä eivätkä he ole luovia. Sen sijaan levännyt työntekijä on tehokas ja luova. Yrityksen aikajohtamiskäsitys on harvinainen alalla, jossa ylityöt ovat enemmänkin sääntö kuin poikkeus.

Yrityksen johtajat johtavat työtekijöitä heidän keskellään. Kaikki projektit tehdään itseohjautuvissa tiimeissä, joilla on valta ja vastuu siitä, kuinka ne työskentelevät, pysyvät aikataulussa ja pääsevät tuloksiin. Yritys panostaa kaiken toiminnan ja päätösten läpinäkyvyyteen. Johto keskustelee työntekijöiden kanssa kaikista yrityksen toiminnan kehittämisen liittyvistä asioista. Tätä varten on luotu erilaisia keskustelu- ja ideointifoorumeita.

Reaktor on nykyään Suomen nopeimmin kasvavia ja menestyvimpiä it-yrityksiä. Yrityksellä on runsaat 120 työntekijää. Se on aina valinnut väkensä tarkkaan. Työntekijöiden vaihtuvuus on hyvin pientä, koko yrityksen historian aikana kolme henkilöä on lähtenyt yrityksestä. Reaktorissa henkilöstön yleisiä tunnetiloja ovat arvostus ja ilo. Lukumaa arvioi: ”Meillä on hyvä perstuntuma, että ihmiset viihtyvät täällä ja ovat onnellisia ja motivoituneita.”

(Suomalainen Reaktor Innovations valittiin Euroopan parhaaksi työpaikaksi -lehdistötiedote 2008 ja Karjalainen 2008.)

Sick-yhtiö valmistaa antureita ja anturisovelluksia. Yrityksen toimitusjohtaja Ari Rämön mukaan hänen johtamisfilosofinsa kulmakiviä ovat arvostus ja hyväksyminen. Hän pyrkii itse arvostamaan jokaista ihmistä ihmisenä ja kaikissa kohtaamisissa. ”Jokainen kaipaa työlleen merkitystä, ja missä sitä haettaisiin paremmin kuin kehityskeskusteluissa. Siksi se on Sickissä muutettu fiiliskeskusteluksi.”

(Karjalainen 2013.)

Kaikkien organisaatioiden kannattaa satsata työntekijöiden myönteisten tunnetilojen lisäämiseen. Organisaation johdon on tehtävä rohkea hyppy uudenlaiseen aikajohtamiseen ja työnteon kulttuuriin.

 

Lähteet (koko artikkelisarjan)

 

Aalto-Setälä, P. 2008. ”Tarkoituksellinen työ ja dialogi”, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, henkilöstön koulutustilaisuus, 10.11.2008.

Karjalainen, S. 2008. Kerralla kärkeen. Kauppalehti Optio 31.1.2008.

Karjalainen, S. 2013. ”Päätin arvostaa jokaista ihmistä.” Kauppalehti Optio 19/13.

Karmavuo, R. 2008. Ilman työaikaa. HAAGA-HELIA Signals 11/08.

Lampikoski, T. 2009. Hidasta! Ajankäytön valinnat arjessa ja työssä. PS-Kustannus.

Tamminen, T. 2013. Anna ajatusten muhia. Työelämä. Helsingin Sanomat 27.10.13.

 

Julkaisen tämän artikkelisarjan osan 2 noin viikon kuluttua.

Jos pidit artikkelia hyödyllisenä, jaa se kernaasti kollegoillesi ja ystävillesi kiitos