Luin juuri työterveyspsykologi Arto Pietikäisen oivan kirjan. Kirjoittaja antaa hyviä, käytännönläheisiä vihjeitä stressin hallintaan, uupumuksen välttämiseen ja energisyyden lisäämiseen.

Kirjan parasta antia itselleni oli ihmisen ajatuksiin liittyvä pohdinta ja harjoitukset. Pietikäinen toteaa, että jopa 80 prosenttia omista ajatuksistamme sisältää kielteisiä mielteitä. Isolla osalla näistä negatiivisista ajatuksista ei ole todellisuuspohjaa. Mikäli kielteisiä ajatuksiaan alkaa pitää totena (esim. olen häviäjä, olenpa lihava), lankeaa helposti stressin ja ahdistuksen kehään.

Pietikäisen mukaan stressikehää ennaltaehkäisee tietoisen läsnäolon harjoittelu. Ohessa on Pietikäisen muutamia harjoituksia tietoisen läsnäolon harjoittamiseen (s. 155)

Tietoinen läsnäolo arjessa

  1. Panosta tietoisesti omaan terveyteesi. Ajattele, mitä syöt. Onko se hyväksi sinulle? Voitko valita jotakin muuta? Mitä tahansa syöt, älä tee muuta samalla. Kokeile voitko hidastaa tahtia ja syödä keskittyneemmin.
  2. Ole läsnä, kun tapaat ihmisiä, ja ole tietoinen tavastasi kommunikoida.
  3. Kiinnitä huomiota pieniin mahdollisuuksiin keskittyä nykyhetkeen. Voit vaikkapa kiinnittää huomiota hengitykseesi seisoessasi liikennevaloissa tai odottaessa vuoroasi.

Kirjassa on myös hyviä pohdintoja ja harjoituksia liittyen omiin arvoihin ja niiden toteuttamiseen käytännössä.

Sivulla 213 Pietikäinen esittelee oivaltavan harjoituksen ”Kuvittele oma muistopuheesi.” Harjoituksessa tehdään kaksi vastakkaista versiota harjoituksen tekijän läheisten pitämästä muistopuheesta. Tämä on mainio ja herättävä harjoitus.